Kullanıcı Üyelik Sözleşmesi

1.Sözleşmenin Onaylanması

Arslan Elektrik – Ali Karaarslan (Arslan Elektrik)’ın sahibi olduğu www.arslanelektrik.net isimli web sitesinin (Web Sitesi) veya mobil uygulamanın üyesi (Arslan Elektrik Üye- Müşteri) olmak için kayıt formumuzu doldurmanız ve www.Arslanelektrik.net Üyelik Sözleşmesi (Arslan Elektrik Üyelik Sözleşmesi) hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gerekmektedir. Arslan Elektrik Üye’nin, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak internet sitesi veya mobil uygulama aracılığı ile herhangi bir hizmet aldığı andan itibaren Arslan Elektrik Üyelik Sözleşmesi’ne uymayı kabul, beyan ve taahhüt etmiş olduğu kabul edilir.

2.Hizmetlerin Tanımı

Arslan Elektrik, Arslan Elektrik Üyelik Sözleşmesi’ni onaylayan Arslan Elektrik Üye’lerine, başta Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bağlantılı olduğu yasal mevzuata uygun bir şekilde Web Sitesi üzerinden ürün alımı yapmak üzere profil oluşturma, Arslan Elektrik Sistemi’ne dahil ürünleri internet ortamından görüntüleme, sipariş etme, verilen siparişleri değiştirme, geçmiş siparişleri görüntüleme, Arslan Elektrik Üye’leri tarafından yapılan yorumları okuma ve zaman zaman Arslan Elektrik Üye’lerine sunulabilecek özel fırsatlarından yararlanma imkanı sunar.

3.Arslan Elektrik Üyelik Sistemi

Arslan Elektrik Üye’si kendisinin belirleyeceği bir “Kullanıcı Adı” ve “Şifre”ye sahip olur.
Kullanıcı adı Arslan Elektrik Üye’ye özeldir ve aynı kullanıcı adı iki farklı Arslan Elektrik Üye’ye verilmez.
Şifre sadece Arslan Elektrik Üye tarafından bilinir. Arslan Elektrik Üye dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamen Arslan Elektrik Üye’nin sorumluluğundadır.
Arslan Elektrik’in hiçbir dijital platformu, şifre kullanımından doğacak problemlerden sorumlu değildir. Arslan Elektrik internet sitesine girilmesi veya mobil uygulamanın kullanılması; sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Arslan Elektrik sorumlu değildir. Arslan Elektrik, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Arslan Elektrik, internet sitesine girilmesi veya mobil uygulamanın kullanılması yolu ile kullanıcıların, bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanması halinde bundan dolayı doğabilecek hiç bir hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmemektedir.
Arslan Elektrik’in, kullanıcı tarafından siteye ya da mobil uygulamaya kayıt formunda yazılmış olan veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, reklam, tanıtım, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe Arslan Elektrik’in kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir. Kullanıcı, işbu Sözleşmeyi onaylayarak, Arslan Elektrik ile paylaşmış olduğu tüm bilgilerin şahsına ait olduğunu ve bu bilgilerin, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla ve her türlü iletişim aracına uygun bildiriminin sağlanması için tüm iş ortakları ile paylaşılabileceğine onay vermektedir. Kullanıcının Arslan Elektrik Üye’liği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı adını ve şifresini girmesi gereklidir.
İnternet sitesinde veya mobil uygulama üzerinde üyelik iptali ve hesap silme işlemi, kullanıcı tarafından yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının internet sitesine ve mobil uygulamaya giriş yetkisi geri dönülmemek üzere iptal edilecektir.

4.Arslan Elektrik Üye’nin Yükümlülükleri

Arslan Elektrik Üye, Web Site servislerinden yararlandığı sırada:
Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde Arslan Elektrik Üye’liğinin sona erebileceğini,
Arslan Elektrik tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Arslan Elektrikye ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltıp dağıtmayacağını, bu internet sitesi ve mobil uygulamanın genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesi ile mobil uygulamadaki tüm bilgi, resim, Arslan Elektrik markası ve diğer markalar, www.Arslanelektrik.net alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibinin Arslan Elektrik olduğunu ve yasal koruma altında olduğunu, Internet sitesinde veya mobil uygulamada bulunan hiçbir materyalin önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemeyeceğini, kopyalanamayacağını, çoğaltılamayacağını, başka bir lisana çevrilemeyeceğini, yeniden yayımlanamayacağını, başka bir bilgisayara yüklenemeyeceğini, postalanamayacağını, iletilemeyeceğini, sunulamayacağını ya da dağıtılamayacağını, Internet sitesinin veya mobil uygulamanın bütünü veya bir kısmının başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamayacağını,
Arslan Elektrik servislerini kullandığı sırada ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, Arslan Elektrik ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Arslan Elektrik’in bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,
Arslan Elektrik tarafından sağlanan servislerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere hitap eden bilgilerin yer alabileceğini, bu sebeple Arslan Elektrik’in sorumlu olmayacağını,
Arslan Elektrik servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi, mesaj ve dosyalardan Arslan Elektrik’in sorumlu olmayacağını,
Arslan Elektrik Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Arslan Elektrik’in sorumlu olmayacağını,
Tehdit edici, ahlak dışı, politik içerikli, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasaları’na, uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,
Arslan Elektrik Üye’lerine ayrılan alanlarda yorumlarda bulunurken, söz konusu yorumların Arslan Elektrik sistemine dahil bir ürün veya herhangi bir firmaya dahil reklam ve promosyon içerikli olmayacağını, başkalarının yorumlarını kendi yorumu gibi kullanmayacağını, Arslan Elektrik Üye’lerinin kullanıcı deneyimini etkileyecek politik, çalışan bazlı içerikli veya firma çalışanlarının özel hayatını ya da firmanın ticari hayatını etkileyecek şekilde veya tehdit edici, ahlak dışı, politik içerikli, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasaları’na, uluslararası anlaşmalara aykırı nitelikli olmayacağına,
Arslan Elektrik sistemine eklenecek ve yayınlanacak yazışma, konu başlıkları ve rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,
Diğer Arslan Elektrik sistemi kullanıcılarına ve Arslan Elektrik sistemine dahil firmaları taciz ve tehdit etmemeyi,
Diğer Arslan Elektrik Üye’lerinin Arslan Elektrik servisini kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,
Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayınlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı,
Reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı,
Diğer Arslan Elektrik Üye’lerinin bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,
Arslan Elektrik servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamının Arslan Elektrik Üye’lerinin rızası dahilinde olduğunu, Arslan Elektrik Üye’lerinin bilgisayarlarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, Arslan Elektrik servislerinin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Arslan Elektrik’ten hiçbir ad altında tazminat talep etmemeyi,
Arslan Elektrik’den izin almadan Arslan Elektrik servislerini ticari ya da reklam amacı ile kullanmamayı,
Arslan Elektrik’in dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,
Kurallara aykırı davrandığı takdirde Arslan Elektrik’in gerekli müdahalelerde bulunma ve Arslan Elektrik Üye’yi servis dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu,
Arslan Elektrik’in, Arslan Elektrik sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,
Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü ve bunun gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,
Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,
Arslan Elektrik Üye “Kullanıcı Adı” ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumluğu olduğunu,
Arslan Elektrik sistemine dahil bir firma tarafından gönderilebilecek bir promosyon, Arslan Elektrik Üye’si dışında bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, Arslan Elektrik sistemine dahil firma adına ürünü kendisine teslim eden kişinin ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belgenin imzalanmaması durumunda ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısıyla promosyonun teslim edilmeyebileceğini işbu hükümlere her hangi bir şekilde aykırı hareket eden kişiler hakkında yasal mevzuat kapsamında hukuki ve cezai sorumluluk gerektirdiğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

Arslan Elektrik tarafından gönderilen e-maillerin alt kısmında bulunan “Kampanya duyurularından haberdar olmak istemiyorsanız lütfen tıklayınız.” linkine tıklayarak veya kullanıcı hesabındaki üyelik bilgileri kısmında yer alan ‘’Kampanya duyuruları ile ilgili e-posta almak istiyorum.’’ – ‘’Kampanya duyuruları ile ilgili SMS almak istiyorum.’’ – ‘’ Kampanya duyuruları ile ilgili telefon ile bilgilendirilmek istiyorum.’’ kısmındaki işareti kaldırarak veya gönderilen SMS’lerin içeriğinde yer alan yönlendirme bağlantısı ile günlük ticari ileti gönderim listesinden kolayca ve ücretsiz çıkabilirsiniz.

5.Arslan Elektrik’e Verilen Yetkiler

Arslan Elektrik herhangi bir zamanda Arslan Elektrik sisteminin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Arslan Elektrik, işbu site ve site uzantısında ya da mobil uygulamada mevcut her tür hizmet, ürün, kullanma koşulları ile sitede ya da mobil uygulamada sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede ya da mobil uygulamada yayım anında yürürlüğe girer ve değişikliklerin takip edilmesi kullanıcıların sorumluluğu altındadır. Sitenin ya da mobil uygulamanın kullanımı ya da siteye ve mobil uygulamaya giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.
Arslan Elektrik sisteminin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Arslan Elektrik’in Arslan Elektrik Üye’lerine veya 3. şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
Kullanıcı adı ve şifresi Web Sitesi tarafından Arslan Elektrik Üye adayına sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. Web Sitesi, tüm alanları doldurmuş olan Arslan Elektrik Üye adayının ya da şifresi olduğu halde bağlanmakta olan Arslan Elektrik Üye’lerinin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını kendisine uygun gördüğü durumlarda süresiz olarak engelleyebilir.
Arslan Elektrik Arslan Elektrik servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, Arslan Elektrik servisi kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, Arslan Elektrik servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez.
Arslan Elektrik, Arslan Elektrik Üye’lerinin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekle ve silme işlemlerinden dolayı Arslan Elektrik sorumlu tutulmayacaktır.
Arslan Elektrik Arslan Elektrik Üye’leri için yorum sayfalarına çeşitli sınırlamalar getirebilir. İçeriğini işbu Arslan Elektrik Üyelik Sözleşmesi’ne uygun bulmadığı yorumları yayınlamayabilir.
Arslan Elektrik A.Ş kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik ve bunun gibi eserlerin mülkiyet ve mülkiyetinden doğan telif haklarına sahiptir.
Arslan Elektrik’in Arslan Elektrik sistemi üzerinden sunduğu ürünler, Arslan Elektrik sistemi bünyesinde bulundurduğu firmaların ve Arslan Elektrik’in stok durumları ile sınırlı durumdadır.
Arslan Elektrik, Arslan Elektrik Üye’lerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik ve bunun gibi eserlerin yayınlanma ve/veya site içerisinde Arslan Elektrik tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka Arslan Elektrik Üye’leri ve/veya izinsiz kullanıcılar tarafından sisteme erişerek kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde Arslan Elektrik Üye’si, Arslan Elektrik’ten hiçbir telif ücreti telep etmeyecektir.
Arslan Elektrik, Arslan Elektrik sisteminde satışa sunulan ürünlerin veya özel kampanyaların durum, fiyat ve özellik bilgilerini değiştirme hakkına sahiptir.
Arslan Elektrik, Arslan Elektrik Üye’lerinin başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Arslan Elektrik’in sorumlu olmadığını kabul eder.
Arslan Elektrik, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu Arslan Elektrik Üyelik Sözleşmesi’nin uygulanmasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.
Arslan Elektrik, Arslan Elektrik Üye’liği gerektirmeyen servislerin zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir. Söz konusu Arslan Elektrik sistemine ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

6.Ücretlendirme

Arslan Elektrik, işbu Arslan Elektrik Üyelik Sözleşmesi kapsamında belirtilen “İlan Hizmetleri”, “Güvenli Ödeme Hizmeti” ve ek hizmetler ile ilgili hizmet ücretlerini ve ödeme koşullarını portalın ilgili bölümlerinde ilan edecektir. Ürünlerin ücretlerine ilişkin değişiklikler anında yürürlüğe girmektedir. Uygulanan kampanyaların duyuru metinlerinde yer alan tarih aralığında kampanyalar geçerli olacaktır. Web Sitesi’nde aksi belirtilmediği taktirde, bütün ürünlerin karşılığı alınacak bütün ücretler Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.
Arslan Elektrik, Arslan Elektrik sistemi dahilinde ücretlendirdiği hizmetleri çeşitli biçimlerle (kredi kartı, banka havalesi, EFT vb.) tahsil edilebilir. Bu usuller Web Sitesi’nin ilgili bölümlerinde yapılan açıklamalarda belirtilmektedir. Arslan Elektrik Üye’leri burada belirtilen açıklamalara uygun olarak ücret ödemelerini gerçekleştirmekle mükelleflerdir.

7.Vergilendirme

Arslan Elektrik Üyelik Sözleşmesi kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Arslan Elektrik’in sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır.

8. Kişisel Verilerin Korunması

Arslan Elektrik, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta veya satmamaktadır.
Arslan Elektrik, e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamakta veya yorumlatmaktadır. Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, www.Arslanelektrik.net müşterilerine daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla Arslan Elektrik iş ortakları ile paylaşılabilmektedir.
Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.
Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere Arslan Elektrik yönetici admini dışında sadece Müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Müşterinin üyelik adresi ve şifresinin üçüncü bir kişi tarafından biliniyor ve üyeliğin kullanılıyor olmasından dolayı Arslan Elektrik kesinlikle sorumlu değildir.
Arslan Elektrik, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla müşterilere ait bazı kişisel bilgileri (isim, yaş, ilgi alanları, e-posta adresi vb.) müşterilerden talep etmektedir. Arslan Elektrik, bilgisayarlarında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” ve kişisel bilgiler vasıtasıyla oluşturulacak reklam, tanıtım, pazarlama faaliyetlerinin devam etmesi amacıyla saklanmakta ve bu amaçlarla kullanılmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Müşteriler:
(a) kişisel verinizin işlenip işlenilmediğini öğrenme;
(b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
(c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
(d) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileriniz aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
(e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;
(f) kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
(g) Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Madde 7 uyarınca yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
(h) işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve
(i) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan müşterilerin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde www.Arslanelektrik.net veya ona hizmet veren ödeme sistemi şirketlerinin dışındaki 3. kişilerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin www.Arslanelektrik.net ara yüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

9.Kişisel ve Ticari Olmayan Kullanım Sınırlaması

Arslan Elektrik Üye’leri Arslan Elektrik sisteminin kullanımının kişisel kullanım amaçlı olduğunu ve Arslan Elektrik sistemi dahilinde alışveriş yapılması durumunda bu alışverişin tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.

10.Web Sitesi Kayıtlarının Geçerliliği

Arslan Elektrik Üye’si işbu Arslan Elektrik Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflardan Arslan Elektrik’in defter kayıtları ile mikrofilm, mikro fiş ve bilgisayar kayıtlarının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, Arslan Elektrik’in kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.Uygulanacak Hükümler

Arslan Elektrik Üyelik Sözleşmesi ile ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle işbu Arslan Elektrik Üyelik Sözleşmesi hükümleri, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları uygulanacaktır.

12.Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Arslan Elektrik Üyelik Sözleşmesi ve uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

13.Yürürlük

Arslan Elektrik Üyesi’nin kayıt formunu doldurduktan, sistemi kullanarak hizmet veya ürün aldıktan ya da Arslan Elektrik sisteminden yararlanmaya başladıktan itibaren işbu Arslan Elektrik Üyelik Sözleşmesi taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

14.Fesih

Arslan Elektrik dilediği zaman tek taraflı olarak işbu Arslan Elektrik Üyelik Sözleşmesi’ni sona erdirebilir.